Kimler yeni

  • ece
  • ABDULKADİR
  • Kadir Kaya
  • büşra
  • FLULFENIA

Adı güzel oğlum ninni
Kendi güzel oğlum ninni
Ben oğlumu uyudanda
Ben oğlumu büyüdende
Devlet babalarına asker salayım
Benim oğlum eli değnekli
Koca adamlar olsun
Hem uyusun oğlum
Hem büyüsün oğlum

Benim oğlum ne ister
Alnı al gıraplı doru at
Davul zurna ince çalgı
Boynu al gıraplı dedesini ister
Ninni benim oğlum ninni

Bahçelerde domates
Ondan olur salata
Varsın gitsin askere
Akıllansın kerata
Ninni yavrum ninni

Ala beşik allanıyor
Yel değmeden sallanıyor
Şu gelinin kuzuları
Yeni yeni dilleniyor

Alaca Yorgan Ortası
Dolan gel bayram ertesi
Benim kızım gelin körpesi
Körpe kuzum sana ninni

Nanay nanay naz hanım
Çık eyvanda gez hanım
Bize konuk gelende
Şeker şerbet ez hanım

Al sancağın altında
Ya şehit ol, ya gazi
Vatan asker istiyor
Kan muzaffer istiyor
Ninni yavrum ninni

Alaylı alaylı alaylı bebek
Maşrabası kalaylı bebek
Mama getir bey babası
Yavrum uyuyup büyüyecek

Boy Versin Bebeciğim
Övve
Bir ocağa elversin Hu, Hu
Arslan gibi yürüsün
Kediyi yere sersin nine

Ninnilerin beni yakar
Al yanağından ballar akar
Büyüyünce evladım bana bakar
Ninni yavrum ninni

Uyu Yavrum Yine Sabah Oluyor
Uyumazsan Güzel Rengin Soluyor
Babacığın Gelmiş Bize Bakıyor
Uyu Yavrum Yine Sabah Oluyor
E…. E…. Pış Pış…….

Hu hu hu kuşu
Ben çıkmadım yokuşu
Yokuş bülbül yuvası
Mmamalar pişirir hanım ninesi
Yavrum yesin büyüsün
Hem büyüsün hem yürüsün
Mini mini yavruma
Küçücük yavruma hu ninni

Hu hu hu kuşu
Derenin tepenin baykuşu
Enginlerde yuvası
Mamalar getirir babasi
Yavrum yesin büyüsün
Hem büyüsün hem yürüsün
Mini mini yavruma ninni
Küçücük yavruma ninni

Hu, huu, huuu kusu
Men çıkamam yokuşu
Çalılıklar yuvası
mama getirir bebeğimin babası
E e, eeeeeeeeeeeeeeee, e
Ninni benim yavruma ninni

Huu huu
Dervişler bir gelini almışlar
Kürklerine sarmışlar

Fış Fış Kayıkçı
Kayıkçının Küreği
Tıp Tıp Atar Yüreği
Akşama Fincan Böreği
Yavrum Yesin Büyüsün
Tıpış Tıpış Yüürüsün

Ninni yavrum ninniii
ninniler ninnisi ninniiisi
Hadi uyu yavrum niiiinii
Yarın sabah olacak ninnii
Annen seni sever niiinni
Her gün sever,
niiiiinni...

Karşıda kar taneler
Oturmuş nar tanaler
Ölürse çoklar ölsün
ölmesin bir taneler
Eee ninni yavrum ninni

Gidin bakın boyacıya ninni
Boyamasin sarı boya ninni
Sarı goyun hasta olur ninni.
Ninni balam, kadanalam hayran olam ninni.

Gidin bakın şu serçeye ninni
Konmasın bizim bahçeye ninni
Şikayet ederim hocaya ninni.
Ninni balam, kadanalam, hayran olam ninni

Gidin bakın şu kargaya ninni
Konmasin bizim ovaya ninni
Şikayet ederim hudaya ninni.
Ninni balam, kadanalam, hayran olam ninni

E çeker e çeker
Kuyulardan su çeker
Benim yavrum büyüyünce kadar
Zavallı annesi ne çeker

Alma Atdım Yuvarlandı
Gitti Beşiğe Dayandı
Bebek Uykudan Uyandı
Nenni Oğul Oğul
Nenni Yavru Yavru
Nenni Bebek Bebek
Nenni Yavru Yavru
Nenni Balım Oy

Sana Bebek Diyemedim
Kalkıp Meme Veremedim
Nenni Oğul Oğul
Nenni Yavru Yavru
Nenni Bebek Bebek
Nenni Balım Oy

Deve Gelir Katar Gider
Çamurlara Batar Gider

Yavrusunu Atar Gider
Nenni Oğul Oğul
Nenni Yavru Yavru
Nenni Bebek Bebek
Nenni Yavru Yavru
Nenni Balım Oy

Ninnisine elediğim
Al kundağına doladığım
Seni Mevla' dan dilediğim
Ninni yavrum ninni. ..
Sandıklı' dan sandık gelir
İçi dolu fındık gelir
Yavrumun babası
Şimdi askerden gelir.
Ninni diyeyim adına
Şeker bal uymaz tadına
Yetiş Mevla'm imdadına
Ninni yavrum ninni. ..
Ninni diyeyim ninnisine
İner beyler hanesine
Salın mektup yavrumun babasına
Ninni yavrum ninni. ..
Uzun kavak boyun olsun
Selvi söğüt dalın olsun
Akan ırmak ömrün olsun
Ninni yavrum ninni. ..
Dağa vardım dağlar uyur
Evde benim yavrum uyur
Dağların tavşam büyür
Ninni yavrum ninni. ..

Yağmur Yağar Sere Serpe
Kulağında Elmas Küpe
Uyuturum Kızımı Koka Öpe
E…… E…… Ninni
Ninni Benim Nazlı Kızım Sana Ninni

Yağmur Yağar Lüle Lüle
Oğlum Gelir Güle Güle
Ter Bıyığını Sile Sile
E…. E…. Ninni
Ninni Benim Güzel Oğlum Sana Ninni

Eşek Senin Ağzınla
Fırın Mı Yapayım
Fırınlı Dağlar
Sümbüllü Bağlar
Ben Nerde Kalayım Oy

Eşek Senin Burnunla
Çeşme Mi Yapayım
Çeşmeli Dağlar
Sümbüllü Bağlar
Ben Nerde Kalayım Oy

Eşek Senin Kuyruğunla
Kamçı Mı Yapayım
Kamçılı Dağlar
Sümbüllü Bağlar
Ben Nerde Kalayım Oy

Eşek Senin Gözünle
Fincan Mı Yapayım
Fincanlı Dağlar
Sümbüllü Bağlar
Ben Nerde Kalayım Oy

Uyusun Da Büyüsün Ninni
Tıpış Tıpış Yürüsün Ninni
E…. E…..
Uyu Yavrum Ninni

Dandini Dandini Danalı Bebek
Elleri Kolları Kınalı Bebek
E…… E…..
Uyu Yavrum Ninni

Ninni desem uyursun
Yüzüne güller büyüsün
Tonton yavru m uyusun
Ninni nin ni. ...
Dayısı kaytan bıyıklı
Amcası savlar sümüklü
Halası da yarım kelikli
Ninni ninni. ..
Ninni ninni nesneden
Develer kestaneden
Kızım da doğmuş tastaladan
Annesi pasaklıdan ninni.

Nennilere belediğim
Al bağıldak doladığım
Seni Hak'tan dilediğim
Nennilerin nestanesi
Bursaların kestanesi
Bir okka gelir bir tanesi
Nenni... Nennİ... Hu...
Nenni nenni metbunda
Eğerlenmiş at bunda
Emmi dayı çok bunda Hu...
Hu Allah hu...
Ninni dedim uyutamadım
Sefayınan büyütemedim
Ben çocuğumu yürütemedim
Nennİ... Nennİ.. Hu...
Nennilerin nidasına
Beyler konar odasına
Haber verin bubasına
Nenni hu ... Nenni Allah

Pisi pisi "mav" dedi
"Bir kaşık yağ" dedi
Yağ olmazsa balolsun
Benim yavrum sağ olsun ninni
Ninni dersem dağlar uyur
Dağlardaki laleler büyür
Benim yavrum şimdi yürür ninni. ..
İstanbul'un kuyuları
Çayır çimen kıyıları
Derebeyi olmaz dayıları
Ninni kuzum ninni. ..
Samanlıkta sarı saman
Benim derdim dümen dümen
Uyu da büyü yavru dertleşelim.
Uyu da büyü yavrum dertleşelim
Ninnisi var ninnisi var
Gurbet elde bebesi var
Babası geliyor diyenlere
Sırmalı mendil takalım
Ninni yavrum ninni. ..
İstanbul'un yolu diken
Kör olsun bunları eken

Uyusun da büyüsün ninni
Kuzularla yürüsün ninni
Nenni senin olsun
Yeşil de billur testin olsun
Yavrum Allah da senin dostun olsun
Nenni nenni uyu yavrum huuu ...
Nenni nenni elden
Adetinde kurusun yelden
Baban da gelecek gurbet elden
Nenni nenni uyu yavrum huuu ...
Nenni nenni uyutayım
Nennilerle büyüteyim
Yavrum seni nasıl uyutayım
Nennilerle uyusun
Kuzularla yürüsün
Uykularla büyüsün nennii.

Taş bebek beşikten bakar
gözlerimden yaşlar akar
ben sallarim tingir mingir
nenni bebeğim nenni

Gökyüzünde olur ceylan
Oldum cemaline hayran
Ankara'da Hacı Bayram
O da sana himmet etsin
Allah sana bir can versin ninni

Gökyüzünde olur ülker
Ciğerciğim yanar tüter
Konya'da ki molla Hünker
O da sana himmet etsin
Allah sana bir can versin ninni

Yola giden yolcu baba
Bizde giyerik aba
Osmancık’ta Koyun baba
O da sana himmet versin
Allah sana ömür versin ninni

Tilki duymasın ninni
Tilki duyarsa yavrum
Hem seni yer hem beni
Ninni yavrum ninni

Asmaya kurdum salıncak
Eline de verdim oyuncak
Yine de uyumadı gitti
Şu küçücük yumurcak

Sayfalar

You are here

ninniler

Subscribe to RSS - ninniler