Kimler yeni

  • ece
  • ABDULKADİR
  • Kadir Kaya
  • büşra
  • FLULFENIA

Elim Elim İbrişim

Elim elim ibrişim
Elden çıktı bir kuşum
Kuş uçtu dala kondu
Dal bana yemiş verdi
Yemişi çobana verdim
Çoban bana kuzu verdi
Kuzuyu kasaba verdim
Kasap bana para verdi
Parayı bakkala verdim
Bakkal bana şeker verdi
Şekeride ağzım yedi
Masal masal martladı
Kel dereden atladı
Be kel senin başında
Kazlar mı otladı

You are here

ibriş

Subscribe to RSS - ibriş