-Kişisel alanlara girmemeli
-Doğru tokalaşmaya dikkat edilmeli
-Göz teması ihmal edilmemeli
-Hitap şekli uygun seçilmeli
-Adının açık,net ve kendine güvenilir bir şekilde söylenmesi
-Tanıştığı kişinin adını hatırlamak için gayret göstermeli
-Üçüncü kişiyle tanışırken adını söylemeye hazır olmalı

You are here

Tanışma Süreci