Kimler yeni

  • ece
  • ABDULKADİR
  • Kadir Kaya
  • büşra
  • FLULFENIA

Kötülüklerin en ilki ve büyüğü,haksızların cezasız kalmasıdır. (Eflatun)

Daha İyi Yaşamak

Daha iyi yaşamak istiyorsan,kötü düşüncelerini öldür. (W.Raleigh)

Eğrilik Etmekten

Başınıza gelecek her kötülük,eğrilik etmekten yeğdir. (Eflatun)

Güç Çıkılır

Kötülüğe kolayca girilir,fakat ondan güç çıkılır. (M.De Maintenon)

Yalnız Kalmak

Yalnız kalmak,kötüyle beraber olmaktan daha iyidir. (G.Washington)

İki Kötü

iki kötü arasında kalınca,daha az kötüsünü seç. (Erasmus)

Bir kadının yüreğindeki kötülük yüzünden okunur. (Stendhal)

Kalbin Şifası

Kalbin şifası,kur-an okumaktır. (Hz.Ali)

İzimler

Başka ülkelerin tezatlarını halletmek ve hristiyan batı medeniyetinin karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmak için imal edilen sosyolizimler bize tarihi çerçevelerinden sökülerek,toplumsal muhtevalarından soyutlanarak özeli ve ebedi bir kanun gibi sunuldu. (Cemil Meriç)

Irkçılık

Din,iman,akıl ve muhakeme alanından uzaklaşarak ırkçılık davasının aldatıcı serabı ardında koşan Arnavut kardeşlerimizin başına gelen bu büyük musibetler,bizim için ibret verici korkunç derslerdir. (Mehmet Akif Ersoy)

Edebiyat

Biz edebiyattan ahlaki,içtimai bir fay da bekleriz.Bizim içmimadımıza göre edepsizlik başladığı yerde edebiyat biter.
Eski,eski olduğu için değil,faydasız olduğu için atılır.Yeni,yeni olduğu için değil faydalı olduğu zaman alınır. (Mehmet Akif Ersoy)

Tarih

Tarihin her zaman ileriye gittiği doğru değildir.Fert ve toplum geriye gidebilir ,bu ilerlemede o zaman sahte bir ilerlemedir. (Pasolini)

Hareket Adamı

Hareket adamı her yerde nizam yapıcıdır.Onun hareketi ordular alıp ülkeleri tahrip etmek ve böyle zaferlere ulaşmak değil,her an anarşistin yıktığı ruhla dolu dünyamızın bir tarafına hayat kurmaktır. (Nurettin Topçu)

Dini Faliyetler

Dini faliyetlerin sanata dönüşmesi,tek gerçek olan dini doruklaştırır ve böylece din özel bir anlam taşır.Aristos,Sokrat,Platon sanatı böyle anlamışlar ve unutmuşlardır.Günümüzde sanatı tam anlamıyla kavrayan toplum Muhammede inananlardır. (Tolstoy)

Sizi tatlı kılacak kadar mutluluğunuz olsun, güçlü kılacak kadar acınız ve sizi kullanmalarına fırsat vermeyecek kadar umudunuz olsun.

İrade

Etrafına bak.Gördüğün üstün insanlar bunu hep iradelerinin kuvvetini borçludurlar.Tarihte şerefli bir yer almış ve ün kazanmış şahsiyetlerin hepsi bunu irade silahı ile elde etmişlerdir.Basit zekalı,az bilgili hatta bilgisiz insanlardan muvaffak olanlar çok görülür.Fakat zayıf iradeli insanlardan muvaffak olmuş,yükselmiş tek bir misal gösterilemez. (Prof.Dr.Ali Fuat Başgil)

Düşünmeden

Düşünmeden kur-an okumada hayır yoktur. (Hz.Ali)

Güneştir

Kur-an ışıkları her köşeyi aydınlatan güneştir. (İmam Gazali)

Kur-an'ı Öğrenirse

Yol kesenler kur-an'ı öğrenirse yol gösterici olurlar. (Muhammed İkbal)

Kur-an Güneş Gibidir

Kur-an güneş gibidir.Hadisler aya benzer.Hikmetli sözler yıldızları andırır. (Muzaffer Çoşkun)

Büyük Bir Hikmet

Ben Kur-an'ı her yönden inceledim.Her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. (Otto Von Bismarck)

Mahiyetten Uzak

Kur-an'dan başka bütün kanunlar,değil bir topluluğun,bir ev halkının mutluluğunu bile temin edecek mahiyetten uzaktır. (Otto Von Bismarck)

Kur-an'sız Yaşamak

Çağımızda kur-an'sız yaşamak,kör,sağır,dilsiz ve şuursuz yaşamaktır. (Knematirül)

Allah Kelamı

Kur-a'nın Allah kelamı olduğunu inkar etmek,mevcut ilimlerin batılı olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. (Otto Von Bismarck)

Kurdu Kurtaran

Kurdu kurtaran,koyunları öldürür. (Victor Hugo)

Kuvvetine Aldanarak

Kim ki kuvvetine aldanarak,zayıfları hor görürse,onun kuvveti başına bela olur. (Beydaba)

Hakkı Yenemez

Kuvvet belki yargıçlara boyun eğdirebilir ama hakkı yenemez. (Trinitus Traianus)

Kuvvet

Kuvvet akıl ve düşüncenin yardımı ile zafere ulaşır. (Tromp)

Kuvvetli Olan

Kuvvetli olanın haklı olması gerekmiyor. (Aristo)

Mal Sarhoşluğu

Mal sarhoşluğu,içki sarhoşluğundan daha şiddetlidir. (Hz.Ali)

Sayfalar

Subscribe to GÜZEL SÖZLER REHBERİ RSS