Kimler yeni

  • ece
  • ABDULKADİR
  • Kadir Kaya
  • büşra
  • FLULFENIA

Kalbini Kazanmak

Bir insanı avucunuza almanın en güzel şekli,kalbini kazanmaktır. (La Cordaire)

Aletlerin en hayırlısı kalemdir.Bir şişe mürekkep bir külçe altından hayırlıdır. (İbni Sina)

Kağıda Dokunan Kalem

Kağıda dokunan kalem,kibritten daha çok yangın çıkarır. (Chesterton)

Bir millet kanun ve nizamını kaybettimi,artık her şeyini kaybetmiş demektir.Muhammed ümmetinin kanunu ise Kur-an'dır. (Muhammed İkbal)

İnsan Kanunları

İnsan kanunları hiçbir zaman,Allah korkusu kadar kuvvetli olamazlar. (Knematirul)

Kanun

Kanun,kanun olduğu için değil,hak ve adalete hizmet ettiği sürece değer kazanır. (H.W.Becher)

Memleketin Kanunları

Bir memleketin kanunları ne kadar çoksa,o memleket o kadar geridir. (İben Bathum)

Ahlak Kanunları

Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez,hemen öcünü alır. (Tolstoy)

Kötü Kanunlar

Kötü kanunlar,zulmün en kötü çeşididir. (E.Burke)

Kocasız Kadın

Kocasız kadın,bir işsiz erkek gibidir. (Cenap Şahabettin)

Kadını Savununuz

Bir karı-koca tartışması görürseniz kadını savunun çünkü kocanın savunmaya ihtiyacı yoktur. (Faye Walker)

Kadınla Erkek

Kadınla erkek bir makasın iki parçası gibidir. (Stael)

3 Şeyi Sıfır Saymak

Şu üç şeyi sıfır saymak gerekir.İçinde su olmayan ırmak,hükümetsiz memleket ve kocasız bir kadın. (Beydaba)

Hükümetler Gibi

Hükümetler gibi kocalarda,hiç bir zaman yanıldıklarını açığa vurmamalıdırlar. (Balzac)

Paranızı

Paranızı kalbinize değil,cebinize koyunuz. (La Edri)

Karı-Koca

Karı kocanın mesut olabilmesi için kocanın sağır,kadının kör olması gerekir. (Montaigne)

Karısının Emriyle

Karısının emriyle oturup kalkan ne erkektir,ne de kadındır. (Napolyon)

Kadının Gözünde

Kadının gözünde imparator kocadır. (Byron)

İyi Kocalar

İyi kadınları yetiştirenler,iyi kocalardır. (Labiche)

İyi Adamdan

İyi adamdan kötü koca olmaz. (Shakespeare)

Bir Kimse

Bir kimse iyi bir kitap yazarsa,iyi ve faydalı sözler söylerse,evini ormanlar içine kursa,aranıp bulunur. (Emerson)

En Sevgili Dostlarım

En sevgili dostlarım kitaplarımdır.Çünkü iki yüzlülük yapmadan görevlerimi hatırlatırlar. (A.Daudet)

Kitapları seviyor musunuz*Öyleyse bütün hayatınızda mutlu olacaksınız. (Vules Clarette)

Vahşiler Hariç

Vahşiler hariç,bütün bilinen dünya kitapla yönetilir. (Voltaire)

Hazineye Benzer

İyi bir kitap bir hazineye benzer,sıkıntılı zamanlarda onun yerine geçer. (John K.Bangs)

Avrupanın Taçları

Avrupanın taçları verilseydi ve kitaplarımı terk etmem istenseydi,onları bir tarafa iter,kitaplarımla başbaşa kalırdım. (Fenolon)

Kitaplarını Göster

Bana kitaplarını göster,sana çokcuklarının ne ruhla olduklarını söyleyeyim. (Hurace)

Bir Kitap

Bir kitap,içimizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir balta olmalıdır. (Kafka)

Kitapsız büyüyen çocuk,susuz yetişen ağaca benzer. (Konfüçyüs)

Zengin Kitaplıklar

Ulusları ilerleten ve yükselten zengin kitaplıklardır. (Fletcher)

Sayfalar

Subscribe to GÜZEL SÖZLER REHBERİ RSS