Kimler yeni

  • ece
  • ABDULKADİR
  • Kadir Kaya
  • büşra
  • FLULFENIA

Bir padişahın saray ve divan erkanından biri,ahlakı güzel ve değerli bir zat imiş.Herkese saygı gösterir,arkalarından çekiştirmez ve kendiside sevilirmiş.Her nasılsa bir gün , bir hareketle padişahın hoşuna gitmemiş ve onu hapse attırıp işkence yapmalarına emir vermiş ve mallarını müşadere etmiş.Hapishane memur ve gardiyanları vaktiyle ondan iyilik gördüklerinden,şükran borcu olarak ona hiç fena muamele etmemişler.

NOT:Bir atasözü vardır;Acı söz işitmek istemmezsen sen onun ağzını tatlandır.İyilik yap iyilik bul.

You are here

İYİLİK EDEN İYİLİK BULUR