-Rahat,teklifsiz,resmi olmayan
-Fiziksel gevşeme ve huzurun rengi
-Karşıdakini konuşturur,açar
-Profesyonel toplantılarda giymeyin,toprak rengi olduğu için kaybolursunuz
-Rahatsız hissettirebilir,uzaklaştırabilir
-Uzun süre rahatsız eder,insanı hızlandırır,çabuklaştırır

You are here

Kahverengi