-Bulunduğum ortama en uygun kıyafet nedir?
-Katılacağım ortama uygun mu?
-Yaratmak istediğim imaj nedir?
-Kurumum adına?
-Bölümüm adına?
-Kendi adıma?

You are here

İşe Başlarken Sorulması Gereken Sorular