Kimler yeni

  • ece
  • ABDULKADİR
  • Kadir Kaya
  • büşra
  • FLULFENIA

Irkçılık

Din,iman,akıl ve muhakeme alanından uzaklaşarak ırkçılık davasının aldatıcı serabı ardında koşan Arnavut kardeşlerimizin başına gelen bu büyük musibetler,bizim için ibret verici korkunç derslerdir. (Mehmet Akif Ersoy)

Edebiyat

Biz edebiyattan ahlaki,içtimai bir fay da bekleriz.Bizim içmimadımıza göre edepsizlik başladığı yerde edebiyat biter.
Eski,eski olduğu için değil,faydasız olduğu için atılır.Yeni,yeni olduğu için değil faydalı olduğu zaman alınır. (Mehmet Akif Ersoy)

Tarih

Tarihin her zaman ileriye gittiği doğru değildir.Fert ve toplum geriye gidebilir ,bu ilerlemede o zaman sahte bir ilerlemedir. (Pasolini)

Hareket Adamı

Hareket adamı her yerde nizam yapıcıdır.Onun hareketi ordular alıp ülkeleri tahrip etmek ve böyle zaferlere ulaşmak değil,her an anarşistin yıktığı ruhla dolu dünyamızın bir tarafına hayat kurmaktır. (Nurettin Topçu)

Dini Faliyetler

Dini faliyetlerin sanata dönüşmesi,tek gerçek olan dini doruklaştırır ve böylece din özel bir anlam taşır.Aristos,Sokrat,Platon sanatı böyle anlamışlar ve unutmuşlardır.Günümüzde sanatı tam anlamıyla kavrayan toplum Muhammede inananlardır. (Tolstoy)

İrade

Etrafına bak.Gördüğün üstün insanlar bunu hep iradelerinin kuvvetini borçludurlar.Tarihte şerefli bir yer almış ve ün kazanmış şahsiyetlerin hepsi bunu irade silahı ile elde etmişlerdir.Basit zekalı,az bilgili hatta bilgisiz insanlardan muvaffak olanlar çok görülür.Fakat zayıf iradeli insanlardan muvaffak olmuş,yükselmiş tek bir misal gösterilemez. (Prof.Dr.Ali Fuat Başgil)

Düşünmeden

Düşünmeden kur-an okumada hayır yoktur. (Hz.Ali)

Güneştir

Kur-an ışıkları her köşeyi aydınlatan güneştir. (İmam Gazali)

Kur-an'ı Öğrenirse

Yol kesenler kur-an'ı öğrenirse yol gösterici olurlar. (Muhammed İkbal)

Kur-an Güneş Gibidir

Kur-an güneş gibidir.Hadisler aya benzer.Hikmetli sözler yıldızları andırır. (Muzaffer Çoşkun)

Büyük Bir Hikmet

Ben Kur-an'ı her yönden inceledim.Her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. (Otto Von Bismarck)

Mahiyetten Uzak

Kur-an'dan başka bütün kanunlar,değil bir topluluğun,bir ev halkının mutluluğunu bile temin edecek mahiyetten uzaktır. (Otto Von Bismarck)

Kur-an'sız Yaşamak

Çağımızda kur-an'sız yaşamak,kör,sağır,dilsiz ve şuursuz yaşamaktır. (Knematirül)

Allah Kelamı

Kur-a'nın Allah kelamı olduğunu inkar etmek,mevcut ilimlerin batılı olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. (Otto Von Bismarck)

Kurdu Kurtaran

Kurdu kurtaran,koyunları öldürür. (Victor Hugo)

Kuvvetine Aldanarak

Kim ki kuvvetine aldanarak,zayıfları hor görürse,onun kuvveti başına bela olur. (Beydaba)

Hakkı Yenemez

Kuvvet belki yargıçlara boyun eğdirebilir ama hakkı yenemez. (Trinitus Traianus)

Kuvvet

Kuvvet akıl ve düşüncenin yardımı ile zafere ulaşır. (Tromp)

Kuvvetli Olan

Kuvvetli olanın haklı olması gerekmiyor. (Aristo)

Mal Sarhoşluğu

Mal sarhoşluğu,içki sarhoşluğundan daha şiddetlidir. (Hz.Ali)

Maddeye Tapanlar

Maddeye tapanlar,deniz suyu içene benzerler.İçtikçe susarlar. (İbni Arabi)

Hazine

Hazine çalışıp çabalayana gözükür. (Mevlana)

Kumar

Kumar oynamakla iki değerli şeyinizi kaybedersiniz;Vakit ve servet. (Feliham)

Serveti Azaltır

Kadın,işret,oyun ve hilekarlık...Bunlar serveti azaltıp ihtiyacı çoğaltır. (Sutey)

Işığın eşyaları açığa vurduğu gibi servet de iyi kötü taraflarımızı açığa çıkarır. (La Rochefoucauld)

Servetin toplandığı yerde insanlar ahlakını yitirir. (Alexandre Pope)

İnsanı servete götüren kapı gayet dar ve alçaktır.Oradan geçebilmek için eğilip iki büklüm olmak lazımdır. (Maxim Du Comp)

Horgören

Malı ve parayı horgören çoktur ama veren azdır. (La Rochefoucauld)

Sabırlı İnsan

Sabırlı bir insanın öfkesinden sakının. (Dryden)

Huzur

Huzuru kendi içimizde bulamazsak,onu başka yerlerde aramak boşunadır. (La Rochefoucauld)

Sayfalar

You are here

Güzel Sözler

Subscribe to RSS - Güzel Sözler