Kimler yeni

  • ece
  • ABDULKADİR
  • Kadir Kaya
  • büşra
  • FLULFENIA

Yeteneği Olmayan

Hiçbir yeteneği olmayan insanlardan herşey beklenir .(Steinbeck)

Mevsimi Var

Kabiliyetlerimizin de yemişler gibi bir mevsimi vardır. (La Rochefoucauld)

Kabiliyetli olan için,bu dünya dilsiz değildir. (Goethe)

Allah'dan Korkmayan

Allah'dan korkmayan,onun dışında herşeyden korkar. (F.Attar)

Allah Korkusu

Allah korkusu,şehveti ve hırsı söndürür. (Malik Bin Dinar)

İnsan Ne

İnsan ne yoksulluktan,ne sürülmeden,ne hapisten,ne de ölümden korkmalıdır.Yalnız korkak olmaktan korkmalıdır. (Edictetos)

Hiçbir şeyden korkmayan kimse ,herkesin korktuğu adam kadar kudretlidir. (Schiller)

Şüphe Edene

Başkalarından en fazla şüphe edene en az güvenilmelidir. (The Guio)

İnançsızlık

İnançsızlıktan daha kötü bir şey varsa,o da korkudur. (Lord Hadly)

Ruhu Öldüren

Gövdeyi öldürenden korkmayınız.Ruhu öldürenden korkunuz. (Eflatun)

Korkaklar

Korkaklar hiçbir zaman zafer anıtlarını dikmemişlerdir. (W.Watson)

Kuşku ve Şüpheler

Kuşku ve şüpheler,mutluluğu bize haram etmeye yeter. (Andre Gide)

Bağnazlık

Bağnazlıktan korkaklığa bir adım vardır. (Diderot)

Korkak Mı

Bir insan korkak mı,namuslu dürüst olamaz. (D.Szaba)

Kötülerle

Kötülerle düşüp kalkar,yarenlik edersen,iyiler seni kötü sanır.(Abdulkadir Geylani)

Tahammül

Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar. (Sadi)

Kötülüğü Beğenen

Bir kötülüğü beğenen onu işleyenden daha kötüdür. (Şemsettin Sami)

Anlaşmazlıklar

Uzun süren anlaşmazlıklarda iki taraf da haksızdır. (Voltaire)

Kötüler

Kötüler birleştiği zaman iyilerde bir araya gelmeliler.Yoksa teker teker giderler. (Burke)

Kötü İnsanlar

Kötü insanlar yemek için yaşarlar.İyi insanlar yaşamak için yerler. (Sokrates)

Kötülük Yapan Kimse

Kötülük yapan kimse,kötülüğe uğrayandan daha talihsizdir. (Demokrit)

Kötülüklerin en ilki ve büyüğü,haksızların cezasız kalmasıdır. (Eflatun)

Daha İyi Yaşamak

Daha iyi yaşamak istiyorsan,kötü düşüncelerini öldür. (W.Raleigh)

Eğrilik Etmekten

Başınıza gelecek her kötülük,eğrilik etmekten yeğdir. (Eflatun)

Güç Çıkılır

Kötülüğe kolayca girilir,fakat ondan güç çıkılır. (M.De Maintenon)

Yalnız Kalmak

Yalnız kalmak,kötüyle beraber olmaktan daha iyidir. (G.Washington)

İki Kötü

iki kötü arasında kalınca,daha az kötüsünü seç. (Erasmus)

Bir kadının yüreğindeki kötülük yüzünden okunur. (Stendhal)

Kalbin Şifası

Kalbin şifası,kur-an okumaktır. (Hz.Ali)

İzimler

Başka ülkelerin tezatlarını halletmek ve hristiyan batı medeniyetinin karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmak için imal edilen sosyolizimler bize tarihi çerçevelerinden sökülerek,toplumsal muhtevalarından soyutlanarak özeli ve ebedi bir kanun gibi sunuldu. (Cemil Meriç)

Sayfalar

You are here

Güzel Sözler

Subscribe to RSS - Güzel Sözler