Kimler yeni

  • ece
  • ABDULKADİR
  • Kadir Kaya
  • büşra
  • FLULFENIA

Edebiyat ile ilgili bilgiler ve sözler

1) Eserin alacağı yapı(nesir, nazım),

2) Dil kullanımı,

3) İfade biçimi,

4) Üslup,

5) Edebi sanatlar ve eserde uygulanış biçimi,

6) Eserin hacmi,

7) Konu seçimi,

8) Sanatçının bakış açısı

Etiketler:: 

malzemesi dil olan, sanat gayesi ile yazılmış, estetik, zevk ve heyecana yönelik olan bir anlatım veya ifade tarzının oluşturduğu yapının adıdır. Edebi eser, insan eseridir, orjinaldir, özgündür, tektir, bireyseldir. Faydaya bağımlı değildir; ama ondan bir takım faydalı bilgiler elde edilebilir. Toplumda yaşanan olayları ve durumları yansıtması bakımından bir ayna görevi görür. Edebi eser kurmacadır. Kurmaca(İtibari), sanatçının dış dünyadan aldığı malzemeyi, kendi anlayışı, dünya görüşü ekseninde yeniden bir kurguyla ortaya koyduğu sonuçtur.

Etiketler:: 

1) Sosyoloji: Sosyoloji toplum bilimidir. Toplumda meydana gelen olaylar edebi eserlere yansır. Sosyologlar da bu eserlerden yola çıkarak toplumsal olgulara ulaşabilirler. Tam tersi de olabilir.

2) Tarih: Tarihçiler edebi eserlere bakarak, eserin yazıldığı dönem hakkında bilgi edinebilirler. O dönemdeki yaşam koşullarını bulabilirler.

3) Psikoloji: Edebiyatçıların yazmış olduğu eserlerden psikologlar veya psikiyatrlar psikoanaliz yapabilirler.

4) Coğrafya: Özellikle, yazılan gezi yazılarından coğrafyacılar, o eserdeki yerin coğrafi özelliklerini bulabilirler.

Etiketler:: 

» İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859

» İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

» Batılı tekniği uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu

» İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859

» İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik

» İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

» İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

» İlk resmi Türkçe gazete: Takvim –i Vakayi

» İlk yarı gazete: Ceride-i Havadis

Etiketler:: 

İLK EDEBİ ROMAN;

Namık Kemal, İntibah romanını 1873-1876 yılları arasında sürgünde bulunduğu Kıbrıs'taki Magosa Kalesi'nde kaleme almıştır. Amacı, Osmanlıca'nın roman yazımına uygun olduğunu göstermektir. Namık Kemal bunu yapmak istemiş ama; özellikle de psikolojik tahliller kısmında dili iyi kullanamamıştır. Yazar, romana "Son Pişmanlık" adını koymuştur. Dönemde yapılan yayınları denetleyen Maarif Vekâleti, romanın başlığını yazara danışmaksızın "İntibah: Sergüzeşt-i Ali Bey" (Uyanış: Ali Bey'in Macerası) olarak değiştirmiş, bazı kısımları sansürlemiştir.

Etiketler:: 

1-SAVAŞLAR
2-GÖÇLER
3-AŞK VE SEVGİ
4-DOĞA
5-KÜLTÜREL DEĞİŞİM

1)Savaşlar: Toplumu derinden etkilediği gibi, bir toplum ürünü olan edebiyatı da etkilemiştir. Örnek: Kurtuluş Savaşı

2) Göçler ve tabii afetler: Bunlar bölgesel etkilerdir. Halkta derin izler bıraktığı için önemli derecede çok malzeme oluştururlar.

3) Kültürel değişim: Kültür, bir toplumun yaşayış biçimidir. Toplumun yaşam biçimi değişince buna bağlı olarak edebiyat da değişir. Toplumların yaşamlarına yeni şeyler girince kültürleri ve edebiyatı da değişir.

Etiketler:: 

Edebiyat Nedir?

Edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir. Edebiyatın da bir yöntemi olduğundan o da bir bilimdir. Edebiyat bir bilimin yapması gereken:-anlama, -yorumlama, -değerlendirme, -benzerleriyle karşılaştırma, -yerleştirme basamaklarını yaptığı için bir bilimdir.

Edebiyat’ın amacı estetik ve güzelliktir. Edebiyat’ı edebiyat yapan iki temel özellik vardır:

1) Dil-üslup

2) Estetik-güzellik.

Etiketler:: 

Edebiyat

Biz edebiyattan ahlaki,içtimai bir fay da bekleriz.Bizim içmimadımıza göre edepsizlik başladığı yerde edebiyat biter.
Eski,eski olduğu için değil,faydasız olduğu için atılır.Yeni,yeni olduğu için değil faydalı olduğu zaman alınır. (Mehmet Akif Ersoy)

KİM KİMİN YANINDA

Edebiyat tarihimizin garipliklerkle doludur.Bir seçim ugruna Yahya Kemal ve Peyami Safa'nın karşı karşıya gelebilecegini kim tahmin edebilir.Mehmet Çınarlı'nın hatıralarından ögreniyoruz.1943 seçimlerde Yahya Kemal bagımsız aday olur.Hakkı Talat Us CHP'den aday gösterilir.Peyami Safa seçimden kısa bir süre sonra Vakit gazetesine geçer ve gazetenin sahibi H. Tarık Us'u övmeye başlar.Ahmet Emin Yılman ise Vatan gazetesine Yahya Kemal'i göklere çıkarır ve büyük boy fotografını yatınlar.Vatanda Yahya Kemal hakkında şu methiye çıkar:

BİLMEK

Milli şairimiz Mehmet akif ersoyun yaşayan en büyük uzmanı M. ERTUĞRUL DÜZDAĞ türk edebiyatı vakfında konuşuyordu.Akifin vefat yıldönümü 25 aralık 2002tarihinde düzenlenen toplantıda hitap bir ara şunu söyledi: "Akif, 'insan bir haddini bilmeli, bir de hesabını... Ben haddimi bilirim ama hesabımı bilmem' dermiş."

EŞ DOSTA HEDİYE

Arif Nihat Asya, son zamanlarda ebced hesabıyla tarıh dusurmeye ve dostlarına boyle şiirler yazmaya merak salar.Edebıyatçı dostlarının yenı cıkan kıtaplarına, tarıh dusurmeye baslar.Mehmet Çınarlı, bır gun bunun sebebını şaire sorunca şu cevabı alır:

''Eş dost, bu gıbı mutlu gunlere lutfedip,davet edıyor.Hepsine hediye alıp goturmeme imkan yok.Benim hediyem de bu 'tarih' ler oluyor.''

You are here

Edebiyat

Subscribe to RSS - Edebiyat