Kimler yeni

  • ece
  • ABDULKADİR
  • Kadir Kaya
  • büşra
  • FLULFENIA

1) Eserin alacağı yapı(nesir, nazım),

2) Dil kullanımı,

3) İfade biçimi,

4) Üslup,

5) Edebi sanatlar ve eserde uygulanış biçimi,

6) Eserin hacmi,

7) Konu seçimi,

8) Sanatçının bakış açısı

Etiketler:: 

malzemesi dil olan, sanat gayesi ile yazılmış, estetik, zevk ve heyecana yönelik olan bir anlatım veya ifade tarzının oluşturduğu yapının adıdır. Edebi eser, insan eseridir, orjinaldir, özgündür, tektir, bireyseldir. Faydaya bağımlı değildir; ama ondan bir takım faydalı bilgiler elde edilebilir. Toplumda yaşanan olayları ve durumları yansıtması bakımından bir ayna görevi görür. Edebi eser kurmacadır. Kurmaca(İtibari), sanatçının dış dünyadan aldığı malzemeyi, kendi anlayışı, dünya görüşü ekseninde yeniden bir kurguyla ortaya koyduğu sonuçtur.

Etiketler:: 

1) Sosyoloji: Sosyoloji toplum bilimidir. Toplumda meydana gelen olaylar edebi eserlere yansır. Sosyologlar da bu eserlerden yola çıkarak toplumsal olgulara ulaşabilirler. Tam tersi de olabilir.

2) Tarih: Tarihçiler edebi eserlere bakarak, eserin yazıldığı dönem hakkında bilgi edinebilirler. O dönemdeki yaşam koşullarını bulabilirler.

3) Psikoloji: Edebiyatçıların yazmış olduğu eserlerden psikologlar veya psikiyatrlar psikoanaliz yapabilirler.

4) Coğrafya: Özellikle, yazılan gezi yazılarından coğrafyacılar, o eserdeki yerin coğrafi özelliklerini bulabilirler.

Etiketler:: 

» İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859

» İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

» Batılı tekniği uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu

» İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859

» İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik

» İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

» İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

» İlk resmi Türkçe gazete: Takvim –i Vakayi

» İlk yarı gazete: Ceride-i Havadis

Etiketler:: 

İLK EDEBİ ROMAN;

Namık Kemal, İntibah romanını 1873-1876 yılları arasında sürgünde bulunduğu Kıbrıs'taki Magosa Kalesi'nde kaleme almıştır. Amacı, Osmanlıca'nın roman yazımına uygun olduğunu göstermektir. Namık Kemal bunu yapmak istemiş ama; özellikle de psikolojik tahliller kısmında dili iyi kullanamamıştır. Yazar, romana "Son Pişmanlık" adını koymuştur. Dönemde yapılan yayınları denetleyen Maarif Vekâleti, romanın başlığını yazara danışmaksızın "İntibah: Sergüzeşt-i Ali Bey" (Uyanış: Ali Bey'in Macerası) olarak değiştirmiş, bazı kısımları sansürlemiştir.

Etiketler:: 

1-SAVAŞLAR
2-GÖÇLER
3-AŞK VE SEVGİ
4-DOĞA
5-KÜLTÜREL DEĞİŞİM

1)Savaşlar: Toplumu derinden etkilediği gibi, bir toplum ürünü olan edebiyatı da etkilemiştir. Örnek: Kurtuluş Savaşı

2) Göçler ve tabii afetler: Bunlar bölgesel etkilerdir. Halkta derin izler bıraktığı için önemli derecede çok malzeme oluştururlar.

3) Kültürel değişim: Kültür, bir toplumun yaşayış biçimidir. Toplumun yaşam biçimi değişince buna bağlı olarak edebiyat da değişir. Toplumların yaşamlarına yeni şeyler girince kültürleri ve edebiyatı da değişir.

Etiketler:: 

"Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür,
gerçekçi tünelle birlikte hem ışığı hem de gelecek treni görür.”
J. HARRİS

“Mükemmel şeyler nadirdir.”
Plato

“Kalite doğru ürün ya da hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır.”
Charles A. Mills

“Müşteri hiçbir şeyi yaratmaz. Hiçbir müşteri elektrik talep etmemişti.”
Deming

“Her başarılı kalite devrimi üst yönetimin katkısı ile olmuştur.”
Joseph M. Juran

“Yönetimin işi kontrol değil liderliktir”
W.Edwards Deming

Sen bir sevdasin İSTANBUL
Fatih'in ya benimsin
Ya da ben seninim dedigi,
Fethi zor; Fatih'i tek İSTANBUL

Sen bir sevdasin İSTANBUL
Farkli kültürleri barindiran,
Yüzyillardir birbiriyle kardes olan
Milletlerin vatani İSTANBUL

Sen bir sevdasin İSTANBUL
ilk asklarin yasandigi
Asiklarin Allah'i buldugu
Ozanlarin sesi İSTANBUL

Sen bir sevdasin İSTANBUL
Nice nice yigitler doguran
Kahraman analarimizin
Biraktigi miras İSTANBUL

İman

İman,en büyük imkandır. (Mustafa İslamoğlu)

Özgürlük

Özgürlüğe öyle düşkünüm ki koca Hindistanın bir köşesini bana yasak etseler dünyanın tadı kaçar,neredeyse.

Lider

Lidere saygı duymak iyidir.Ondan öğrenin.Onu gözleyin.Onu inceleyin.Ama ona tapmayın.Daha ileriye gidebileceğinize inanın.İçinde en iyi ikinci tavrı koruyanlar değişmez olarak bir işi en iyi ikinci yapan olarak kalır. (Schwartz)

Düşmanlarınızı kazanmak için,dostlarınızı gücendirmeyiniz;sonuçta düşmanlarınızı kazanamadığınız gibi dostlarınızıda kaybetmiş olursunuz. (Ebu Müslim Horasani)

Musibet

Allah musibeti herkesin gücüne göre verir. (Balzac)

Felaketlerimiz

Hemen her zaman,felaketlerimizi kendi elimizle hazırlarız. (Andre Mavrois)

Kendinize İnanın

Kendinize inanın;güzel şeyler olmaya başlar. (Schwartz)

Çok Kazanmak

Çok kazanmak isteyen kaybeder. (La Fontaine)

Allah İçin

Bir tek ölüm var o da niçin Allah için olmasın. (Abdullah Azzam)

Endişeleri düşünürsen başarısız olursun zaferi düşünürsen başarılı olursun. (D.J.Schwartz)

Manasız Ses

Manasız sesten horoz sesi daha güzeldir.O manasını bilmese de öteceği zamanı bilir. (Nabi)

Asi

Sizler idarecinin zulmünden kaçana asi diyorsunuz.Oysa gerçek asi o değil,zalim idarecidir. (Ömer Bin Abdulaziz)

Gücün Yeteceğinde

Bir kimseye gücün yeteceğinde,Allah'ın gücünün sana yeteceğini düşün. (Ömer Bin Abdulaziz)

Keşke

"Keşke" yerine "Bir daha ki sefere" demeyi dene. (H.Jakson Brown)

Bir Deneyeceğim

"Tamam bir deneyeceğim ama bu işin olacağını sanmıyorum" tavrı başarısızlığı getirir. (D.J.Schwartz)

Kötü Arkadaş

Kötü arkadaş engerek yılanından daha zehirlidir. (Sadi)

Başarısızlık

Başarısızlık diye bir şey yoktur;sadece sonuçlar vardır.Bunun ismini başarısızlık korsanız çöküntüye uğrarsınız. (Oğuz Saygın)

İletişim

İletişim olmuş olduğunuz tepkilerdir. (Oğuz Saygın)

Tüm Dünyalığın

Tüm dünyalığın bir sepeti geçmesin. (Said Nursi)

İstediğin Olmuyorsa

İstediğin olmuyorsa,sende olacağı iste. (Nuşirevan Adil)

Ciddi Olarak

İnsan ciddi olarak bir şeyi istemeye dursun,hiç bir şey erişilmeyecek kadar yüksekte değildir. (H.C.Andersen)

İdealsizlik

Yıllar ciltleri buruşturur fakat idealsizlik ruhları. (Mc Arthur)

Sayfalar

Subscribe to GÜZEL SÖZLER REHBERİ RSS